fbpx

Qopla

ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor och bestämmelser Qopla.com förmedlar beställningar av livsmedel från beställaren (nedan ?kunden?) till den av kunden valda restaurangen. Varje restaurang har specifika öppettider och erbjuder olika möjligheter i form av avhämtning och utkörning . Vid lagd beställning ansvarar varje enskild restaurang själv för att denna behandlas. Qopla.com försöker alltid upptäcka och varna om eventuella driftstörningar, men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans till följd av eventuella tekniska problem.
PERSONUPPGIFTER
Qopla.com lagrar all information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy längre ner.
BESTÄLLNING
All personinformation som anges i beställningsformuläret ska vara korrekt och tillhöra den som beställer produkterna. Qopla.com ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.
PRODUKTER
Qopla.com har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang ansvarar själv för att meddela kunden om detta och erbjuda ett alternativ. Varje enskild restaurang har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enstaka produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den enskilda restaurangen.
BETALNING
Alla beställningar via Qopla.com är bindande. Betalning ska ske i svenska kronor. Alla priser på Qopla.com är inklusive moms om inget annat anges. Momsen på livsmedel är 12 % vid avhämtning och utkörning och i övrigt är momsen 25 %. Kvitto och momsspecifikation erhålls från respektive restaurang eftersom det är dessa som säljer produkterna.
LEVERANS
Qopla.com och alla inblandade restaurangers mål är att erbjuda kortast möjliga leveranstid, och att alltid anlända på utsatt tid. Utkörningen sköts i allmänhet av tredjeparts bud, men vissa restauranger ansvarar själva för leverans. Leveranstiden varierar för olika tider på dygnet och vi reserverar oss för eventuella dröjsmål till följd av lång orderkö eller trafikproblem. För särskilt långa leveranstider har restaurangen det yttersta ansvaret att meddela kunden om detta. Kunden har ansvar att ange korrekta adress- och kontaktuppgifter. Om kunden ej kan nås på angivet telefonnummer är beställningen inkorrekt genomförd och ingen vidare leveransskyldighet föreligger. För utebliven leverans till följd av att kunden ej kunnat nås utgår ingen ersättning från Qopla.com Varje enskild restaurang har specifika utkörningsområden och restaurangen har rätt att neka utkörning till områden utanför dessa. Varje enskild restaurang har angivna minimikrav för utkörning, såsom minsta antal rätter eller minsta totalsumma. Eventuell utkörningskostnad framgår på beställningen och varierar mellan olika restauranger.
ÅNGERRÄTT
Vi beställning av livsmedel gäller ingen ångerrätt. Utdrag ur Konsumentverkets informationsbroschyr om Distans- och hemförsäljningslagen (PDF): Vid distansavtal och hemförsäljningsavtal har du inte någon ångerrätt om du köper livsmedel eller andra varor för ett hushålls löpande förbrukning ? det kan till exempel vara hushållspapper, tvättmedel eller eldningsolja ? under förutsättning att varorna levereras hem till dig eller till din arbetsplats och näringsidkaren normalt kör ut varorna i ett distributionssystem.
MISSBRUK
Qopla.com lagrar kundens IP-adress och annan värdefull information om kundens Internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på Qopla.com.
VILLKORSÄNDRINGAR
Qopla.com har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Qopla.com informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja Qopla.com efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.
KONTAKTUPPGIFTER
Qopla AB, org nr 559148-4331, kan du kontakta på info Qopla.com Vi följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer